Tjänster

Översättning & kritik

Translation, localization and literary criticism

Facköversättning

Från franska och engelska till svenska. De senaste åren har jag specialiserat mig på översättning av marknadsföringstexter och produktbeskrivningar (ofta med SEO) för webben. Jag arbetar ofta med så kallad transcreation/localization.

Korrekturläsning

Jag korrekturläser översatt text, språkgranskar inlagor inför tryck eller läser skönlitterära manus eller work-in-progress (på svenska, engelska eller franska) inkomna till förlag eller för privatpersoner.

Litterär översättning

Från franska till svenska. Jag översätter romaner från franska till svenska. Är medlem i Svenska författarförbundet och Översättarcentrum.

Litteraturkritik

Jag har arbetat som kritiker för Gota Mediakoncernens dagstidningar sedan 2010. Som litteraturkritiker intresserar jag mig ofta för samtida nordisk skönlitteratur, svenska debutanter och översättningar från franska.

Lektörsuppdrag

Lektörsläsning, framför allt av skönlitterära verk på franska eller svenska inför eventuell utgivning.

Jag frilansar som översättare (franska och engelska till svenska), skribent och kritiker. Som översättare fokuserar jag på litterär översättning och andra kreativa uppdrag, ofta i form av transcreation/localization. Ibland korrekturläser eller språkgranskar jag också andras texter eller översättningar. Mina magisterexamina (fil. mag i Litteraturvetenskap samt Facköversättning samt en konstnärlig magisterexamen inom Litterär översättning) har inte bara gett mig den konkreta kunskap som behövs som översättare, utan har också gjort mig bra på att researcha, sålla information och projektleda mig själv. Mina tidigare arbetsplatser inom förlagsbranschen, bokhandeln och som copywriter har gett mig en god bild av vilken roll korrekt, välskriven och intressant text spelar idag.

Jag är egenföretagare sedan 2013 och innehar självklart F-skattebevis. Välkommen att kontakta mig för ytterligare frågor eller en offert, se exempel på vad jag gjort tidigare i min portfolio, kolla på mitt CV i sin helhet.


I am a self-employed translator (French and English into Swedish), working mostly with literary translation, translation of marketing texts and transcreation/localization. Thanks to my in-depth studies ‒ I have one MA in Comparative Literature (60 credits) and Translation French-Swedish (60 credits), as well as a MFA in Literary Translation (60 credits) ‒ I’ve become a skilled researcher and am used to leading myself in various projects. My previous work experience in the book publishing business, as a copywriter and in journalism have given me profound knowledge about the importance of correct, well-written and interesting text, especially online. You can read my full resume/CV here.