Content/Copy Writing

Marknadskommunikation online & SEO

Jag skriver bra textinnehåll för er webbsida, som både tilltalar besökaren och sökmotorernas indexering (SEO). Jag gillar att researcha och skriver gärna om vitt skilda ämnen. Även om jag gärna skriver kategoritexter för ehandel och dylikt också, gör jag mest nytta när jag skriver längre texter med SEO-perspektiv för till exempel en blogg eller andra artiklar.

Tidigare uppdrag för: MediaNews24, Cvspecialisten Nordic, Searchmint, med flera.


Online Marketing, SEO and content creation

Great online content is created when well-written editorial texts is adapted with SEO and marketing strategies in mind. I like to write online articles for blogs, newsletters, web shops, et c, and always try to make the reader as well as the search engines happy with the result.

Previous clients: MediaNews24, Cvspecialisten Nordic, Searchmint, and more.