Korrekturläsning

Granskning av facktext och skönlitterär text

Korrekturläsning kan handla om text som ska gå till tryck, såsom utbildningsmaterial, fackböcker eller broschyrer, men också om läsa inlagan till en kommande bok för att se över mindre korrfel, avstavning, med mera. Jag läser, bedömer och föreslår också ändringar i skönlitterära texter som är work-in-progress eller färdigt manus inkommet till bokförlag. Jag läser manus på svenska, engelska och franska.

Tidigare uppdrag för: Sekwa förlag, Göteborgs Universitets förlag, Mindyourself.dk, med flera.


Proof-reading and editing of literary and non-literary texts

Proof-reading and editing is something that interests me greatly, online as well as in print. I also read literary texts as a first reader for publishing houses, and texts that are a work-in-progress from future authors. I proof-read in Swedish only, but I read literary manuscripts in English, French and Swedish.

Previous clients: Sekwa Publishing House, Gothenburg University Publishing House, Mindyourself.dk, and more.