Översättning

Översättning, transcreation och annan språkanpassning

Jag är facköversättare från franska och engelska till svenska, och jobbar framför allt med översättning av marknadsföring och localization eller transcreation, det vill säga att anpassa en text till en svensk målgrupp. Förutom att själv översätta, korrekturläser och språkgranskar jag gärna redan översatt text och ser till den är korrekt, samt att den är formulerad på välskriven svenska. Jag kan jobba med både PC och Mac, och har erfarenhet av att arbeta med Memsource, MemoQ, Google Translation Toolkit och Lingotek.

Under 2018-2019 fördjupar jag mig i litterär översättning från franska på Akademin Valand, Göteborgs Universitet.

Tidigare uppdrag för: Hogarth Worldwide, STP, Lionbridge, med flera.


Translation, transcreation and localization

I work as a translator from English and French into Swedish, with a Master’s degree in Translation from 2017. So far, I’ve focused on marketing, online copy, and transcreation/localization: in other words, to adapt a message to a Swedish target. Besides translating, I also proof-read and edit already translated text. I work on both PC and Mac, and have experience with Memsource, MemoQ, Google Translation Toolkit and Lingotek.

2018-2019, I’ll be studying Literary Translation French-Swedish at Akademin Valand, Gothenburg University.

Previous clients: Hogarth Worldwide, STP, Lionbridge, and more.