Översättning

Översättning, transcreation och annan språkanpassning

Jag är facköversättare från franska och engelska till svenska, och jobbar också en hel del med localization eller transcreation, det vill säga att anpassa en text till en svensk målgrupp. Förutom att själv översätta, korrekturläser och språkgranskar jag gärna redan översatt text och ser till den är korrekt, samt att den är formulerad på välskriven svenska.

Jag har speciellt mycket erfarenhet av att arbeta med översättning av marknadsföring och produktbeskrivningar (med SEO) för webben, och har arbetat med flera stora internationella företag. Jag kan jobba med både PC och Mac, och har erfarenhet av att arbeta med Memsource, MemoQ, Google Translation Toolkit och Lingotek.
Under 2018-2019 fördjupar jag mig i litterär översättning från franska på Akademin Valand, Göteborgs Universitet.

Tidigare uppdrag för: Hogarth Worldwide, STP, Lionbridge, Protranslating, med flera.


Translation, transcreation and localization

I work as a translator from English and French into Swedish, with a Master’s degree in Translation from 2017. Besides translation, I also work a lot with localization and transcreation – to adapt a message to a Swedish target. I also proof-read and edit already translated text.

I have a lot of experience with translating and localizing online marketing texts for international companies, such as newsletters, ads and product descriptions with SEO. I work on both PC and Mac, and have experience with Memsource, MemoQ, Google Translation Toolkit and Lingotek.
2018-2019, I’ll be studying Literary Translation French-Swedish at Akademin Valand, Gothenburg University.

Previous clients: Hogarth Worldwide, STP, Lionbridge, Protranslating, and more.